Mẹ cháu 38 tuổi gầy và kém ăn dùng cao ngựa sức khỏe có tốt lên không?

Ý kiến: Thưa bác sĩ! Mẹ cháu năm nay 38 tuổi, mẹ cháu sức khỏe không được tốt, mẹ cháu hơi gầy, ăn kém ngủ ít, mẹ cháu đang sử dụng tam thất, vậy cho cháu hỏi mẹ cháu sử dụng cao ngựa thì tình trạng sức khỏe của mẹ cháu có tốt lên không? mẹ […]